Forstå din regning

Du får to af kontoregninger og en årsopgørelse hvert år. Når du betaler regningerne, har du betalt forud for dit vandforbrug. Årsopgørelsen viser, om du skal have penge tilbage eller betale ekstra.

Du får dine regninger i februar og august, og du betaler dit forbrug forud – baseret på dit forbrug sidste år eller et skøn ud fra din husstand, hvis du lige er flyttet til vores forsyningsområde.

Din regning består af 2  poster, der giver den samlede pris:

  • Dit forbrug af drikkevand.
  • Evt. ekstra gebyrer.

Gebyrer
Hvis du får regningen tilsendt med posten, er der pålagt et servicegebyr. Du kan let tilmelde dig Betalingsservice (PBS) hvis du ikke ønsker regningen med post og derved undgå at betale gebyr.

Årsopgørelsen
Sammen med den aconto-regning, vi sender til dig i februar, får du også en opgørelse over dit forbrug i året, der er gået. Forbruget bliver opgjort på baggrund af aflæsning af din vandmåler. Din vandmåler bliver fjernafæst, så du ikke selv skal indberette tallene.

Hvad betyder de forskellige ord på din regning?

Forbrugssted
Vi sender regningen til din bopælsadresse, men forbrugsstedet kan godt være en anden adresse – fx en udlejningsejendom. Derfor kan du også få flere regninger fra os.

Aflæsning
Din vandmåler måler dit forbrug – vi fjernaflæser din måler og sætter tallet ind.

Aconto

Du betaler for dit vandforbrug et halvt år forud. Vi beregner, hvad dit forbrug forventes at være – baseret på dit forbrug sidste år, eller på størrelsen på din husstand, hvis du er ny kunde. Om du bruger mere eller mindre vand end beregnet, får du at vide i forbindelse med årsopgørelsen.

Statsafgift vand
Du betaler en afgift til staten for dit drikkevand.

Drikkevandsbidrag
Du betaler også et drikkevandsbidrag, som stat og kommune bruger til at beskytte grundvandet. Bidraget går blandt andet til at anlægge sprøjtefri zoner ved boringer.

Fast afgift vand
Den faste afgift går til vedligeholdelse og udvikling af vandforsyningen – fra boringer, vandværk, pumper og vandledninger der bringer vandet ud til dig.