Prisen for vand

1 m3 vand koster kr. 53,50 i 2024 og beregnes sådan her:

Vandpris Lund Vandværk     kr.   7,00
Statsafgift                              kr.   7,96
Vandafledningsbidrag
(incl. spildevandsafgift)        kr. 38,54

I alt                                          kr.  53,50

Vandprisen fastsættes fra år til år, og dækker både det rene vand, som du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Ud over prisen pr. kubikmeter skal du også betale et fast bidrag til vedligeholdelse og udvikling af vores vandværk – til boringer, vandværk, pumper og vandledninger.

Du betaler også til kloakledninger og renseanlæg, som sørger for, at spildevandet er helt rent, inden det sendes tilbage til naturen.

Når du bruger vand, betaler du selvfølgelig for dit konkrete forbrug.

Dine daglige vaner og dine installationer i hjemmet kan have stor betydning for din vandregning.

Derfor kan du gøre dig selv en tjeneste ved at følge med i dit forbrug, så du kan få repareret dine installationer eller justeret dine vaner, inden det sætter for store spor på din vandregning.