Ny forbruger

Når du opfører nyt hus, skal du eller dine håndværkere sørge for at bestille en byggevandsmåler.

Ved nybyggeri skal der monteres måler og kontrollerbare kontraventiler inden der etableres byggevand.

Lund Vandværk har krav til sikring af private installationer for at sikre drikkevandet mod tilbageløb af vand fra de private installationer til vandledningsnettet.
En eventuel forurening af drikkevandet kan få store sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen, men det kan også få økonomiske konsekvenser for den ansvarlige ejer af den installation, som er årsag til forureningen.
Det er den enkelte installationsejers ansvar, at der ikke kan ske et tilbageløb fra installationerne til det fælles vandledningsnet.