Generalforsamling 2021

Lund Vandværk Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Lund Vandværk

MANDAG, den 12. april 2021 KL. 19.00

Grundet Covid-19 afholdes generalforsamlingen digitalt

Tilmelding ved mail til lundvand@lundvand.dk senest fredag den 9. april 2021
Deltagerne vil herefter blive inviteret personligt til generalforsamlingen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om det forløbne år
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget for det kommende år fremlægges
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Behandling af indkomne forslag
  • Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen