Generalforsamling 2020

Lund Vandværk Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Lund Vandværk.

MANDAG, den 14. september 2020 KL. 19.00 i Vinten Forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Beretning om det forløbne år
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget for det kommende år fremlægges.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der smørrebrød, øl og vand. For at minimere madspild så tilmeld gerne.

Mail: lundvand@lundvand.dk
Tlf: 5120 1211

Venlig hilsen
Bestyrelsen.