Flytning

Når du flytter, skal du sørge for at få aflæst din vandmåler og indsendt oplysningerne til os. Ellers kan du risikere at skulle betale for et vandforbrug, der ikke er dit.
Den dag, du overdrager nøglerne til den nye beboer, vil det være en god idé for begge parter at aflæse vandmåleren sammen.

Udflytning
Hvis du sælger et hus, er det dit ansvar som sælger at få indsendt oplysninger om måler, forbrug og ny ejer, så vi kan lave en flytteafregning til dig. Du hæfter for regningen, indtil vi har modtaget oplysningerne fra dig.

Hvis du sælger gennem en ejendomsmægler, er det mægleren som sikre, at de korrekte oplysningerne bliver indsendt til os – brug link til flyttemeddelelse nederst på siden

Hvis du flytter fra en lejebolig, skal du afregne forbruget enten direkte med din udlejer eller med os – brug link til flyttemeddelelse nederst på siden

Indflytning
Når du flytter ind i en bolig, er det en god idé at aflæse vandmåleren sammen med sælger eller udlejer.

Ombygning
Hvis du planlægger ombygninger af boligen, skal du være opmærksom på, at du skal bruge en autoriseret vvs-installatør til at lave ændringer på dit vandsystem.
Du ejer og har ansvar for vandledningen fra skel – også den del af ledningen, der ligger under jorden. Vi ejer måleren.

De ændringer, installatøren laver på ledninger og samlinger, der ligger i jorden, skal vi godkende, inden I dækker udgravningen til.

Flyttemeddelelse kan registreres her.