Vandets hårdhed

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter, hvor det kommer fra.

Hårdheden er et udtryk for indholdet af magnesium og calcium i vandet.

Vandets hårdhed har betydning for, hvordan du skal dosere vaskepulveret i vaskemaskinen, og nye opvaskemaskiner skal ofte indstilles efter vandets hårdhed.

Lund Vandværks vand har en hårdhed på ca. 11 dH(middelhårdt)

Tilbageløbssikring

Lund Vandværk forlanger montering af kontrollerbare kontraventiler på alle installationer.

Ved nybyggeri skal der monteres kontrollerbare kontraventiler inden der etableres byggevand.

Skærpede krav for virksomheder med særlig risiko, kræver teknisk analyse af installationen til brug for etablering af en passende tilbageløbssikring.

Lund Vandværk har krav til sikring af private installationer for at sikre drikkevandet mod tilbageløb af vand fra de private installationer til vandledningsnettet.

En eventuel forurening af drikkevandet kan få store sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen, men det kan også få økonomiske konsekvenser for den ansvarlige ejer af den installation, som er årsag til forureningen.

Lovgivningen på området har været gældende længe, men udviklingen indenfor både viden og teknik gør, at langt fra alle er korrekt sikret.

Det er den enkelte installationsejers ansvar, at der ikke kan ske et tilbageløb fra installationerne til det fælles vandledningsnet.

Privatlivspolitik

Dataansvar
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Behandling af persondata
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Læs vores privatlivspolitik herunder:

Vandkvalitet

Vi er så heldige at have noget fantastisk godt og rent vand. Men det er ikke en selvfølge, og vi skal tænke os godt om, så vi sikrer rent drikkevand til fremtiden.

Vi bor oven på vores drikkevand. Vi er alle ansvarlige for at beskytte det, og der er nogle ting vi kan gøre i vores hverdag for at sikre, at de fremtidige generationer også har adgang til rent vand:

  • Undgå sprøjtegifte i haven, i indkørslen og på fortovet.
    Sprøjtemidler ender i grundvandet. Ikke mindst dem, der bliver brugt i haverne, hvor doseringen tit er lidt mere rundhåndet.
  • Aflever kemikalier, maling og olie på genbrugspladsen.
    De skadelige stoffer i f.eks. maling og olie kan sive ned i grundvandet. Du kan aflevere malingrester, brugt motorolie og andre stoffer på genbrugspladsen, hvor det bliver behandlet uden risiko for at ende i drikkevandet.
  • Spar på vandet.
    Selv om vi bor oven på nogle store vandreserver, er der ingen garanti for, at vi bliver ved med at have drikkevand nok. Derfor kan dit forbrug i dag få betydning for de kommende generationers adgang til drikkevand i fremtiden.

Vandanalyser

Grundige analyser er din garanti for rent vand

Der bliver løbende taget en prøve af vores drikkevand og sendt til analyse på et laboratorium.

Hver enkel vandprøve bliver analyseret for indholdet af en lang række forskellige stoffer.

De mange analyser er din garanti for, at dit drikkevand er rent og sundt.

Hvis analyserne viser overskridelser af grænseværdierne, lægger vi i fællesskab med kommunen en plan for, hvordan vi løser problemet og informerer vores kunder.

Når vi analyserer vandet, holder vi blandt andet øje med:

Bakterier:
Vi måler blandt andet for coliforme bakterier, E-coli og kimtallet, der er et mål for det samlede antal bakterier i vandet. Colibakterier kan stamme fra en forrådnelsesproces i jorden, utætte kloakrør eller afføring fra mennesker og dyr. Bakterierne er i sig selv ikke sygdomsfremkaldende, men de kan indikere sygdomsfremkaldende bakterier i vandet. Hvis vi støder på bakterierne i vores vand, sender vi straks en meddelelse ud til vores kunder med fx besked om, at koge vandet, inden det bliver brugt i husholdningen.

Jern og mangan: 
I mange vandprøver kan du se tal for jern- og manganindhold. Metallerne er ikke sundhedsskadelige, men de kan have indflydelse på vandets farve, smag og lugt.

Du kan se de aktuelle analyser herunder: