Vi har indgået aftale med Kamstrup om levering af intelligente vandmålere samt automatisk fjernaflæsning.

Lund-Kørup VVS vil stå for alt det praktiske med kontakt til hver enkelt forbruger.

Når alle vandmålere og den automatiske fjernaflæsning er implementeret i løbet af 2018, bliver målerne aflæst en gang i døgnet – året rundt – dette sikrer at fejl og lækager opdages tidligt og dermed mindre vandspild hos forbrugerne.

 

Vi er glade for, at flere og flere forbrugere henter info på vores hjemmeside og at rigtigt mange nu sender ejerskifte data ind!

 

Lund Vandværkwww.lundvand.dk – formand Villy Truelsen 5120 1211