Som en hjælp til at læse analyseblanketterne for drikkevandet, ses nedenfor en uddybende forklaring til de mest almindelige parametre som der undersøges for. 

 • Hårdhed (°dH):
  Angiver indholdet af calcium og magnesium. Lav hårdhed kan forårsage korrosionsproblemer, hvorimod høj hårdhed medfører større sæbeforbrug samt kalkudfældninger.
 • pH:
  Angiver vandets surhedsgrad. Værdier mellem 7 - 8 ligger indenfor normalområdet.
 • Jernindhold (Fe):
  Hvis jernindholdet i drikkevandet er over grænseværdien kan det give uklart vand, bismag, aflejringer i vandinstallationer, misfarvning af for eksempel håndvaske, toiletkummer og vasketøj.
 • Mangan (Mn):
  Forekommer sammen med jern og giver samme ulemper. Hvis mangan udfældes er det sort, hvorimod udfældet jern har en rødlig-orange farve.
 • Nitratindhold (NO3):
  Et nitratindhold over grænseværdien kan, især for spædbørn, være sundhedsskadeligt, idet nitrat i fordøjelsessystemet omsættes til nitrit, som kan hæmme blodets iltoptagelse.
 • Kloridindhold (Cl):
  Kloridindhold over grænseværdien giver en salt smag.
 • Fluorindhold (F):
  Et indhold på ca. 1 mg/l er gavnlig for tænderne.  Et højt indhold af fluorid kan nedbryde tænder og knogler.
 • Kimtal, 22 grader celcius:
  Hvis dette tal overstiger grænseværdien tyder det på tilførsel af bakterier fra overfladevand, plantedele eller jord, eller på mikrobiel vækst.
 • Coliforme bakterier:
  Findes i jord, forrådnende plantedele og overfladevand. Coliforme bakterier i drikkevand kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele og/eller jord.
 • E.coli:
  Findes i menneskers og dyrs tarmkanal. Påvisning af E.coli i drikkevand er normalt tegn på frisk fækal forurening og dermed risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier.