Tilbageløbssikring

 

Ved alle målere skal der være en tilbageløbssikring (kontraventil). Den forhindrer, at vandet fra husinstallationen løber tilbage i ledningsnettet. Tilbageløb kan bl.a. ske hvis trykket i forsyningsledningen forsvinder p.g.a. strømsvigt, eller ved reperation af ledningsnettet.

Det er ejeren af den enkelte ejendom, der har ansvaret for, at installationen er lovlig. Vandværket har ret til at kontrollere at reglerne er overholdt.

Skærpede krav vedr. tilbageløbssikring for virksomheder.

Virksomheder med særlig risiko for forurening af drikkevandet ved tilbageløb, skal foretage en teknisk analyse af installationen og en passende tilbageløbssikring skal etableres.

De overordnede krav på dette område står i Bygningsreglementet 10

Der henvises til BR10 DS/EN1717 sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningsventiler.

Husk det er ejerens ansvar at installationen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Rørcenter-anvisning 015 om tilbageløbssikring