Vandværket forsyner i dag ca. 899 husstande med rent drikkevand, og der udpumpes ca. 90.000 m³ vand om året , svarende til et gennemsnitlig døgnforbrug på 246 m³.

Vandet bliver hentet i vandværkets to boringer, der er beliggende i nærheden af værket på Bækvej

Resultatet af de seneste vandanalyser giver ikke nogle kritiske bemærkninger, hvilket betyder, at vores vand lever op til kravene om rent drikkevand. Se vandanalyser ved at pege på menuen Om vandværket og klikke på Vandanalyse.

 

     Vandets hårdhed er 11° dH     

 

Næste generalforsamling er mandag den 9. april kl. 19.00 i Tamdrup Centret.